Stop extrémizmu!

Zapojte sa do nášho hnutia: pre mierovú a ekonomicky úspešnú Európu. Podporte našu Európsku občiansku iniciatívu za akčný protiextrémisticky balíček!

Už máte konto? Tu sa prihláste.
Svojou registráciou súhlasím s prijímaním newslettra Stop extrémizmu.

Stop extrémizmu – čo žiadame.

E xtrémizmus predstavuje hrozbu našej doby. Ak máme žiť v mierovej a ekonomicky úspešnej spoločnej Európe, musíme rozhodne odolávať náboženskému a politickému extrémizmu! Stop extrémizmu je európska občianska iniciatíva, ktorá má priviesť Európsku komisiu k vytvoreniu komplexného antiextrémistického

balíčka právnych opatrení, ktorý umožní účinnú a spoločnú akciu všetkých členských štátov proti extrémistickým tendenciám. Politici musia konať!

Cieľom je chrániť ľudí a ekonomiku v Európskej únii a najmä na európskom vnútornom trhu. Pretože ide o našu bezpečnosť!

Podpíšte našu petíciu

Náš cieľ: zaistiť milión podpisov proti extrémizmu, teroru, neznášanlivosti a násiliu. Zapojte sa do nášho hnutia!

Naše požiadavky

Naše opatrenia v boji proti extrémizmu: je najvyšší čas konať proti teroru na európskej úrovni, a to s odhodlaním a vytrvalým tlakom.

Fakty

Extrémizmus má veľa podôb. Pozrite si podrobnosti o tom, prečo je pre nás také dôležité konať okamžite!

Pozrite si video

Môžeme počítať s Vašou podporou?