Ako nás podporiť

Našu európsku iniciatívu občanov môžete podporiť rôznymi spôsobmi: 

 

1. Vyplnením Vyhlásenia o podpore

Ak máte minimálne 18 rokov (okrem Rakúska, kde je minimálny vek 16 rokov), môžete on-line alebo ručne vyplniť Vyhlásenie o podpore a najneskôr do 12. júna 2018 ho poštou alebo prostredníctvom internetu odoslať organizátorom.

Tu môžete online podpísať prehlásenie

 

2. Povedz to ďalším ľuďom!

Oboznámte svojich známych s našou iniciatívou!

 

3. Zostaňme v kontakte

Chceme dosiahnuť ešte veľa – poďte po tejto ceste spolu s nami. 

FB_klein.jpgTwitter_kl.jpg

 

4. Prostredníctvom daru

Pôsobíme úplne nezávisle od politických strán a organizácií a z tohto dôvodu sme odkázaní na dary. Získané finančné prostriedky následne smerujú do komunikačných aktivít, aby sme o svojich požiadavkách informovali celú Európu a upozornili tak na problém extrémizmu. Finančný dar môžete previesť na tento účet: 

majiteľ účtu: Verein Bürgerinitiative gegen Extremismus
IBAN: AT08 3400 0000 0185 0981
SWIFT/BIC: RZOOAT2L

 

5. Staň sa aktivistom

Sme radi, že nás chcete podporiť – potrebujeme každú pomocnú ruku! Poskytnite nám svoje kontaktné údaje, aby sme mohli zvoliť najvhodnejšiu formu spolupráce a ozvať sa v krátkom čase. 

 

Máte nejaké otázky? Tu môžete nájsť