VÁŠ PODPIS POMÔŽE ZASTAVIŤ EXTRÉMIZMUS V EURÓPE

Podporte našu európsku iniciatívu občanov:

  • Za účinné opatrenia proti terorizmu
  • Za účinnú ochranu menšín
  • Za mierovejšiu Európu

Disclaimer

Tiráž

 

Verein Europäische Bürgerinitiative gegen Extremismus (Združenie Európska iniciatíva občanov proti extrémizmu)
Bethlehemstraße 24/2
4020 Linz
E-mail: media@stopextremism.eu

Aplikovateľné právne predpisy: Zákon o spolkoch 2002
Úrad pre dohľad: Krajinské policajné riaditeľstvo Horné Rakúsko – Oddelenie správy bezpečnosti
Číslo v Centrálnom registri spolkov: 735542616
Naša požiadavka: Informácia o extrémizme a jeho obmedzovaní
Cieľ združenia: Realizácia, rozvoj a podpora európskej iniciatívy občanov na obmedzovanie extrémizmu

 

Dodatočné právne informácie 

Smernica proti extrémizmu
Rozhodnutie o registrácii

  

Vylúčenie záruky

Obsah tejto internetovej stránky bol vytvorený s maximálnou starostlivosťou, podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Napriek tomu poskytovateľ tejto internetovej stránky nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, úplnosť a správnosť poskytnutých strán a obsahov.

Internetová stránka obsahuje tzv. „externé odkazy“ na iné internetové stránky, na ktoré nemá poskytovateľ  tejto internetovej stránky žiadny vplyv. Z tohto dôvodu poskytovateľ nemôže prevziať zodpovednosť za uvedené obsahy.

Za obsahy a správnosť poskytnutých informácií je zodpovedný poskytovateľ internetovej stránky, na ktorú odkaz smeruje. V čase zverejnenia jednotlivých informácií nebolo zaznamenané žiadne porušenie predpisov. V prípade oznámenia porušenia predpisov bude odkaz okamžite odstránený.

(Zdroj: Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti – vzor)