VÁŠ PODPIS POMÔŽE ZASTAVIŤ EXTRÉMIZMUS V EURÓPE

Podporte našu európsku iniciatívu občanov:

  • Za účinné opatrenia proti terorizmu
  • Za účinnú ochranu menšín
  • Za mierovejšiu Európu

FAQs

Často kladené otázky

 

Čo je Európska občianska iniciatíva?

Európska občianska iniciatíva (EOI) - European Citizens´ Initiative (ECI) umožňuje občanom požiadať Európsku komisiu, aby navrhla legislatívu pre všetky členské krajiny Európskej únie.

 

Kde bola iniciatíva Stop extrémizmu registrovaná a ako dlho bude trvať?

Európska komisia zaregistrovala iniciativu „Stop extremismu“ 12. júna 2017 a bude trvať presne jeden rok. Do 12. júna 2018 teda máme čas na získanie 1 milióna podpisov z minimálne 7 krajín EÚ. Každý hlas sa počíta! Tu môžete podporiť náš boj proti extrémizmu aj Vy.

 

Čím je podmienená úspešnosť občianskej iniciatívy?

K tomu, aby bola naša iniciatíva úspešná potrebujeme 1 000 000 podpisov z aspoň 7 členských štátov. Pre každý z týchto 7 členských štátov bol definovaný minimálny počet podporovateľov. Je to obrovská výzva, pri plnení ktorej budeme potrebovať podporu. Tu sa môžete pozrieť, ako môžete podporiť boj proti extrémizmu aj Vy.

 

Kto môže občiansku iniciatívu podporiť?

Našu občiansku iniciatívu môžu podporiť všetci občania EÚ (t.j. štátni príslušníci niektorého členského štátu), ktorí majú aktívne volebné právo vo voľbách do Európskeho parlamentu. Minimálny vek je 17 rokov – s výnimkou Rakúska, kde je táto hranica stanovená na 16 rokov. Podpis našej občianskej iniciatíve STOP EXTRÉMIZMU môžete poskytnúť prostredníctvom oficiálneho formuláru Európskej komisie.

 

Môže EOI podporiť každý, kto dosiahol potrebný minimálny vek?

Podpísať môže každý občan členskej krajiny EÚ, ktorý má právo voliť. Nie je dôležité koľko máte rokov a odkiaľ pochádzate – pokiaľ sa stotožňujete s cieľom našej občianskej iniciatívy, uvítame Vašu účasť. Tu sa dozviete, čo konkrétne môžete urobiť proti extrémizmu.

 

Ako môžem podporiť iniciatívu „Stop extrémizmu“?


Iniciatívu STOP EXTRÉMIZMU je možné podporiť mnohými spôsobmi:

  1. Vyplnením prehlásenia o podpore:
    Ak máte viac ako 18 rokov (s výnimkou Rakúska, kde je stanovený minimálny vek 16 rokov), môžete vyplniť do 12.júna 2018 svoje prehlásenie o podpore prostredníctvom internetu.
  2. Darom.
  3. Stať sa aktivistom a podporiť našu kampaň.

 

Bude moja podpora pre iniciatívu „Stop extrémizmu“ zverejnená?


Nie, Vaše osobné údaje nebudú v žiadnom prípade zverejnené, len v prípade, ak by ste mali záujem viditeľne vystupovať ako aktivista iniciatívy Stop extrémizmu (napríklad použitím loga „STOP EXTRÉMIZMU“ v profilovej fotografii na Facebooku a pod.).

 

Čo sa stane s mojími údajmi, keď podporím iniciatívu „Stop extrémizmu“?

Vaše údaje nemôžu byť použité za žiadnym iným účelom! To je jedno z najdôležitejších pravidiel pre organizátorov akejkoľvek európskej občianskej iniciatívy. Zúčastnené osoby majú právo na prístup k svojim osobným údajom. Organizátori sú povinní zničiť všetky osobné údaje mesiac po predložení iniciatívy. Údaje vyplývajúce z oficiálnych prehlásení o podpore sa k týmto organizáciám vôbec nedostanú, ich spracovaním sa bude zaoberať už priamo Európska komisia.

 

Čo je cieľom iniciatívy Stop extrémizmu?

Cieľom tejto občianskej iniciatívy je vyzvať Európsku komisiu k predloženiu návrhov právnej normy platnej pre celú EÚ, ktorá môže zamedziť rôznym negatívnym dôsledkom extrémizmu. Viac informácií nájdete tu.

 

Kto financuje iniciatívu „Stop extrémizmu“?

Iniciatíva „Stop extrémizmu“ je financovaná z darov súkromných osôb, spoločností a organizácií. Na internetovej stránke www.stopextremism.eu je možnosť podporiť iniciatívu „Stop extrémizmu“ finančným darom.

 

Kto stojí za iniciatívou „Stop extrémizmu“?

Občiansku iniciatívu „Stop extrémizmu“ založili Seyran Ates, Sebastian Reimer a Efgani Dönmez. V súčasnosti stoja za iniciatívou STOP EXTRÉMIZMUS tisíce občanov, ktorým záleží na tom, aby bol extrémizmus porazený a aby vznikla bezpečná budúcnosť pre nás, naše deti a vnúčatá. Rovnako aj Vy sa môžete postaviť za našu iniciatívu: svojim podpisom, svojou aktívnou pomocou alebo darom.

 

Je iniciatíva „Stop extrémizmu“ blízka niektorej politickej strane, prípadne má na ňu niektorá politická strany vplyv?

Nie. Iniciatíva STOP EXTRÉMIZMU je nadstranícka a nie je blízka žiadnemu politickému hnutiu ani politickej strane. Ľudia, ktorí STOP EXTRÉMIZMU podporujú, pochádzajú z rôznych krajín, prostredí a nie sú závislí na žiadnej politickej strane.