VÁŠ PODPIS POMÔŽE ZASTAVIŤ EXTRÉMIZMUS V EURÓPE

Podporte našu európsku iniciatívu občanov:

 • Za účinné opatrenia proti terorizmu
 • Za účinnú ochranu menšín
 • Za mierovejšiu Európu

Privacy-Policy

Potvrdenie Spolkového úradu pre bezpečnosť informačnej techniky: Download

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Ďakujeme Vám za podporu a dôveru! Spracovanie Vašich osobných údajov, s dôrazom na maximálnu dôkladnosť, je pre nás nielen zákonná povinnosť, ale aj náš primárny nárok na nás samých. Preto pri každom spracovaní osobných údajov dodržiavame nasledovné zásady:

 1. Osobné údaje zhromaždené pre európsku občiansku iniciatívu „Stop extrémizmu“ používame výlučne na účely uvedenej podpory (čl. 12 ods. 3 nar. (EÚ) 211/2011).
 2. Všetky záznamy o podpore získané v súvislosti s touto európskou občianskou iniciatívou, ako aj ich možné kópie, zlikvidujeme:
  1. najneskôr mesiac po podaní tejto európskej občianskej iniciatívy Komisii, resp.
  2. V KAŽDOM PRÍPADE 18 mesiacov po registrácii tejto európskej občianskej iniciatívy, t. j. 12. decembra 2018 (č. 12 ods. 3 nar. (EÚ) 211/2011).
 3. Ak by bolo, či už z právnych alebo administratívno-technických dôvodov pri ukončení kontrolného procesu NEVYHNUTNÉ uchovávať osobné údaje dlhšie, ako sú termíny uvedené v bode 2, všetky vyhlásenia o podpore, ako aj všetky ich prípadné kópie zničíme najneskôr týždeň po ukončení uvedeného procesu (čl. 12 ods. 5 nar. (EÚ) 211/2011).
 4. Ako organizátori sme zodpovední za spracovanie (čl. 12 ods. 2 nar. (EÚ) 211/2011). Združenie Európska občianska iniciatíva proti extrémizmu vystupuje ako poskytovateľ služieb – zhromažďuje pre nás vyhlásenia o podpore a v stanovenom čase, predovšetkým pri ukončení iniciatívy občanov, nám ich postúpi.
 5. Používame on-line zberný systém, ktorý disponuje adekvátnymi bezpečnostnými symbolmi (pozri Potvrdenie Spolkového úradu pre bezpečnosť v informačnej technike z 23. júna 2017).
 6. Ak nám dáte k dispozícii svoje kontaktné údaje, s radosťou Vám budeme posielať náš newsletter.  Vaše údaje (email, meno) neposkytneme nikomu ďalšiemu a použijeme ich len na to, aby sme Vás informovali o európskej občianskej iniciatíve „Stop extrémizmu“. Na tejto stránke môžete kedykoľvek požiadať o vyradenie zo zoznamu kontaktov na posielanie newslettra. Kým sa neodhlásite z tohto zoznamu, Vaše kontaktné údaje budú uložené a budeme ich používať na zasielanie ďalších informácií.  Potláčanie extrémizmu totiž nekončí rozhodnutím Európskej komisie, prijatím normy v Európskom parlamente a dokonca ani jej prípadným uplatňovaním v členských štátoch. To sa prejavuje aj pri časovo neobmedzenej povinnosti informovania Európskej komisie podľa čl. 20 nášho návrhu smernice proti extrémizmu.
 7. Táto internetová stránka používa Google Analytics – službu analýzy internetových stránok od spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „cookie“ – textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analyzovať používanie internetovej stránky. Informácie, ktoré vzniknú pomocou súboru cookies o využívaní tejto internetovej stránky, sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú.V prípade aktivovania anonymizácie IP adresy na tejto internetovej stránke však spoločnosť Google najprv skráti Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných krajinách Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky spoločnosť použije tieto informácie na vyhodnocovanie, ako používate túto internetovú stránku, na zostavovanie správ o aktivitách na internetovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním internetovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi internetovej stránky. V rámci služby Google Analytics nebude IP adresa sprostredkovaná Vašim prehliadačom zlúčená s ďalšími údajmi spoločnosti Google.
  Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením v softvéri svojho prehliadača. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu.
  Okrem toho môžete evidencii údajov, ktoré vytvárajú súbory cookies a súvisia s tým, ako používate internetovú stránku (vrátane Tvojej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google zabrániť tým, že si prostredníctvom nasledovného odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stiahnete dostupný zásuvný modul pre prehliadač a nainštalujete ho.
  Evidencii službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledovný odkaz: Deaktivovať Google Analytics. Tým sa vytvorí súbor Opt-Out-Cookie, ktorý zabráni budúcej evidencii Vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky.
  Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme, že na tejto internetovej stránke bol rozšírený kód „anonymizeIp“ spoločnosti Google Analytics s cieľom anonymizovať evidenciu IP adries (tzv. maskovanie IP) (zdroj: www.datenschutzbeauftragter-info.de).
 8. Okrem súborov cookie používaných spoločnosťou Google používa naša internetová stránka dva súbory cookie na ukladanie tzv. relácií.
 9. Upozorňujeme, že prenos osobných údajov na internete (napr. e-mailom) vykazuje medzery v zabezpečení a dokonalú ochranu údajov pred prístupom tretích strán nemožno dosiahnuť. Preto nepreberáme žiadne ručenie za škody vzniknuté takýmito medzerami v zabezpečení. (Zdroj: Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti – vzor).